• тунели на метрото ПОЛИУРЕТАНОВА ИНЖЕКЦИЯ
  • ПРОБИВАНЕ И РЯЗАНЕ НА БЕТОН
  • ПОЛИУРЕТАНОВА ИНЖЕКЦИЯ
  • ИНЖЕКЦИЯ ЕПОКСИ ЗА НАПУКАНИ МЕСТА
  • АНКРАЖНИ СИСТЕМИ

Hanbey Yapı ve Ankraj

ДОО «Ханбей Япъ ве Анкраж Санаи Тиджарет Лимитед Ширкети» започна своите дейности в строителния сектор през 1997 година. От датата на своето създаване, дружеството ни възпремайки основните принципи да държи на преден план човешката ценност, да създаде различие и новост във всеки проект в който участва, усвояване на високо качество и здравината в строителните техники оказва ефективни услуги в областите; рязане и пробиване на бетон, анкражни системи, полиуретанова инжекция и инжекция епокси в напукани места.

Нашата местоположение

Пробиване и Рязане на Бетон

Инжектирайки специални химикалии за здания в напукани места на зданията способността на носимост се довежда в стабилно положение.

Полиуретанова Инжекция

Инжектирайки директно в бетона или грунта водните течове напълно се спират.

Анкражни Системи

Неръждястващ, неразхлабяващ, неразширяващ, неразтворим...

ИНЖЕКЦИЯ ЕПОКСИ ЗА НАПУКАНИ МЕСТА

Носещи свойства на структури се поддържат благодарение на специални строителни химикали.