• ANKRAJ SİSTEMLERİ

Ankraj Sistemleri

Hasar görmemiş yapıların olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetinin ve taşıma kapasitesinin arttırılmasına yapı güçlendirme denmektedir. Yapılarda kolon, kiriş, zemin gibi taşıyıcı elemanların yeterli taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar...

Polimer bir bağlayıcı kullanılarak betonarme yapılara yeni elemanlar eklenmesi ve sabitlenmesi işlemine anklraj denmektedir.

Demir filizi ekimi başta olmak üzere hasar görmüş kolon ve kiriş takviyelerinde, mantolama işlerinde, işaret, korkuluk ve aydınlatma elemanlarının tespitinde, metro-tren rayları montajında, endüstriyel makina montajlarında, genleşmez, gevşemez, ekonomiktir. Sürat, kolaylık ve emniyet istenen işlerde güvenle kullanılır.

Bu sistem en güvenli tespit özelliklerini taşıyıp, paslanmaz, gevşemez, genleşmez, çözülmez.

  • Kimyasal dübelle ankraj uygulamaları
  • Sanayi makinaları montajları
  • Endüstriyel vinç rayları ankrajları ve montajları
  • Montaj sistemleri
  • Mevcut betonlara çelik konstrüksiyonların ankrajlar ile montajı
  • Proje değişikliklerinde mevcut betonların yenisden filizlendirerek güçlendirilmesi
  • Deprem sonrası hasarlık yapıların, kimyasal ankraj ve filizlendirme ile onarılması ve yeniden yapılandırılması